Liên hệ

Map

Thông tin liên hệ

Contact Form


June's Shop

Chuyên hàng hiêu, sän xúât tai Mÿ và nhâp vè tü Mÿ.
Chi nhánh tại Vietnam:

  82/11 đường số 2, KP 6, P. Hiep Bình Phüöc, Q. Thü Đức, TP Ho Chi Minh

Office: 02822438007

Cell: 0903942881

Cell: 0962612082

Email:
Monday – Friday: 8am – 6pm

......................................

Chi nhánh tại Hoa Kÿ:

  240 Catalina Ave, Pacifica, CA 94044, U.S.A.

Skype: 650.267.4801

Cell: 650.438.5777

Email:
Monday – Friday: 9am – 5pm